Garanti.

Hos oss på Wheelyshop.se erbjuder vi en garanti för alla elsparkcyklar vi säljer för att säkerställa att våra kunder är nöjda med sina inköp. Nedan finner du information om vår garanti och vad den omfattar.

Garantiperiod: Vår garantiperiod är på 6 månader från det att elscootern levererats till kunden. Under denna tid, om det uppstår något problem med din elsparkcykel som är relaterat till tillverkningsfel, kommer vi att reparera eller ersätta det på vår bekostnad.

Vad garantin omfattar: Vår garanti omfattar reparation eller ersättning av alla delar som visar sig vara defekta på grund av tillverkningsfel. Detta inkluderar tekniska komponenter så som elmotorn, batteriet och displayen.

Vad garantin inte omfattar: Vår garanti gäller inte för normalt slitage eller skador orsakade av olyckshändelser, felaktig användning eller underhåll, ändringar eller modifieringar av elsparkcykeln, eller användning av icke-godkända reservdelar. Garantin gäller inte heller för skador orsakade av hårt användande eller extrema väderförhållanden.

Ansvar för transportkostnader: Kunden är ansvarig för att skicka tillbaka den defekta elsparkcykeln till oss för reparation eller ersättning men vi står för fraktkostnaderna. Vi kommer att betala för transportkostnaderna för att returnera den reparerade eller ersatta elsparkcykeln till kunden.

Förfarande för att ansöka om garanti: Om du upplever ett problem med din elsparkcykel under garantiperioden, vänligen kontakta oss genom vår hemsida. Vi kommer att be dig att skicka in bilder på det defekta området samt ett ordernummer på din beställning. När vi mottagit denna information kommer vi att göra vårt bästa för att lösa problemet så snart som möjligt.

Vi på Wheelyshop är övertygade om att våra elsparkcyklar är av hög kvalitet och vi strävar efter att säkerställa att våra kunder är nöjda med sina inköp. Om du har några frågor eller kommentarer angående vår garanti, tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig att lösa problemet på ett snabbt och effektivt sätt.

Det är viktigt att notera att för att garantin ska vara giltig, måste elsparkcykeln ha använts och underhålls i enlighet med bruksanvisningen och rekommendationerna från tillverkaren. Vi rekommenderar också att du sparar inköpskvittot och all annan dokumentation relaterad till köpet, eftersom detta kommer att krävas för att ansöka om garanti.

Tack för att du valde att köpa din elsparkcykel från oss. Vi önskar dig många glada och miljövänliga resor med din nya elsparkcykel!