Garanti.

Hos oss på Wheelyshop.se erbjuder vi en garanti för alla elcyklar och elscootrar som vi säljer för att säkerställa att våra kunder är nöjda med sina inköp. Nedan finner du information om vår garanti och vad den omfattar.

Garantiperiod: Vår garantiperiod är 6 månader från det att elcykeln/elscootern levererats till kunden. Under denna tid, om det uppstår något problem med din elcykel/elscooter som är relaterat till tillverkningsfel, kommer vi att reparera eller ersätta det på vår bekostnad.

Vad garantin omfattar: Vår garanti omfattar reparation eller ersättning av alla delar som visar sig vara defekta på grund av tillverkningsfel. Detta inkluderar tekniska komponenter såsom elmotorn, batteriet och displayen.

Vad garantin inte omfattar: Garantin gäller inte för normalt slitage eller skador orsakade av olyckshändelser, felaktig användning eller underhåll, ändringar eller modifieringar av elcykeln/elscootern eller användning av icke-godkända reservdelar. Garantin gäller inte heller för skador orsakade av hård användning eller extrema väderförhållanden.

Ansvar för transportkostnader: Kunden är ansvarig för att skicka tillbaka den defekta elcykeln/elscootern till oss för reparation eller ersättning, men vi står för fraktkostnaderna. Vi kommer att betala för transportkostnaderna för att returnera den reparerade eller ersatta elcykeln/elscootern till kunden.

Förfarande för att ansöka om garanti: Om du upplever ett problem med din elcykel eller elscooter under garantiperioden, vänligen kontakta oss genom vår hemsida. Vi kommer att be dig att skicka in bilder eller videor på det defekta området samt ett ordernummer på din beställning. När vi mottagit denna information kommer vi att göra vårt bästa för att lösa problemet så snart som möjligt.

Vi på Wheelyshop är övertygade om att våra elcyklar och elscootrar är av hög kvalitet och strävar efter att säkerställa att våra kunder är nöjda med sina inköp. Om du har några frågor eller kommentarer angående vår garanti, tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig att lösa problemet på ett snabbt och effektivt sätt.

Viktigt: För att garantin ska vara giltig måste elcykeln/elscootern ha använts och underhållits i enlighet med bruksanvisningen och rekommendationerna från tillverkaren. Vi rekommenderar också att du sparar inköpskvittot och all annan dokumentation relaterad till köpet, eftersom detta kommer att krävas för att ansöka om garanti.

Tack för att du valde att köpa din elcykel/elscooter från oss. Vi önskar dig många glada och miljövänliga resor med ditt nya transportmedel!